Open-source learning platform on upcycling fashion design

TARPUSAVIO PALAIKYMO MOKYMOSI PRIEMONIŲ RINKINYS

KAS YRA TARPUSAVIO PAGALBA?

Kas gali suprasti tavo baimes, svajones ar abejones geriau negu tu pats? Kas gali tau ištarti žodžius, kuriuos tau kaip tik dabar reikia išgirsti? Kas gali tau palikti erdvės, kuomet tau būtina pabūti vienam? Kas gali tau suteikti viltį, kai tau atrodo, kad esi pasimetęs? Dažniausias atsakymas – žmogus, kuris jau išgyveno panašią situaciją. O tai ir yra vadinamas tarpusavio palaikymas.

Tarpusavio palaikymas yra abipusis procesas, kuomet dalijamasi žiniomis, patirtimi, emocine, socialine ir praktine pagalba, bei žmonių turinčių tą patį statusą emocinis įgalinimas, pvz. tarp studentų ar paslaugų gavėjų. Tarpusavio palaikymas skiriasi nuo kitų socialinių pagalbos būdų, nes paramos teikėjas ir gavėjas yra lygūs. Jų santykiai yra vienodi, nė vienas iš jų nėra aukštesnėje ar eksperto pozicijoje.


Tyrimais įrodyta, kad ši tarpusavio palaikymo koncepcija yra efektyvus ir naujoviškas darbo stilius psichikos sveikatos srityje (pvz. Europos projektas „Peer to Peer“ įrodė, kad tokia pagalba yra efektyvus atsistatymo pagalbos pavyzdys, kuris ženkliai sumažina patekimo į ligonines skaičių). Žmonės sergantys tokiomis pat ligomis gali dalintis žiniomis ir patirtimi su kitais žmonėmis, kurie yra tokioje pačioje situacijoje. Psichikos sveikatos darbuotojams kartais gali būti sudėtinga įsijausti į žmonių su psichikos sveikatos sutrikimais situaciją, o tarpusavio palaikymo mentoriui tai yra natūralu, todėl abiejų žmonių patirčių suderinimas gali būti naudingas visoms dalyvaujančioms pusėms.

Projekte “Chic & Craft“ buvo suburtos mažos tarpusavio palaikymo grupės (po vieną kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje), turinčios patirties dizaino ar siuvimo srityse arba besidomintys mokymo kursu, kad jie galėtų padėti kolegoms įgyvendinant mados mokymo programą. Ši patirtis turėjo teigiamą poveikį dalyviams, kurie jautė, kad turi kažką suteikti savo komandos draugams, jautėsi įgalinti ir naudingi. Likusiems grupės nariams, tarpusavio palaikymo mentorius buvo kontaktinis asmuo, pavyzdys, įkvėpimo ir stiprios motyvacijos veiksnys tęsti mados mokymosi programą.

PARSISIŲSTI METODIKĄ

IVADAS

               I. LYDERYSTE                   II. BENDRAVIMAS        III. PASTIKIJEJIMAS SAVO JEGOMIS

    

 
        IV. KONCENTRACIJA                V. MOTYVAVIMAS               VI. DARBAS KOMANDOJE

     

ISVADOS